Polityka prywatności

Polityka prywatności internetowego www.sklep.sobrima.pl

1      Postanowienia

1.1     Postanowienia ogólne

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Polityka prywatności sklepu internetowego sklep.sobrima.pl (dalej Sklep) zawiera informacje dotyczące postępowania z danymi osób odwiedzających witrynę internetową Sklepu pod adresem

www.sklep.sobrima.pl

(dalej Klientów), w tym tych składających zamówienie w ramach dostępnych pod tym adresem narzędzi technicznych. Administratorem danych jest: Sobrima Sp. z o.o.. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez nich pozwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

1.2Zakres przetwarzanych danych

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,

1.3     Administrator przechowujący dane

Administratorem, pod którym został zarejestrowany sklep, który go prowadzi i przechowuje dane jest Sobrima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach-Śląskich (41-106), przy ul. Walerego Wróblewskiego 31A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000791742, posiadająca nr NIP: 6431772302; REGON: 383723121,

1.4     Cel i czas przetwarzania danych

Cel – Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newsletter).

Czas –  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

1.5     Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Dane Klienta będą (na podstawie udzielonej zgody lub w procesie realizacji umowy sprzedaży) udostępnione:

 • podmiotom zewnętrznym w celu realizacji zamówienia
 • operatorowi płatności ING imoje ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z
 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 

W każdej chwili Klient ma możliwość wycofania zgody na przekazywanie danych powyższym podmiotom poprzez przesłanie nam wiadomości na adres kontaktowy (sklep@sklep.sobrima.pl) lub poprzez bezpośredni kontakt z tymi podmiotami.

1.6     Informacja o prawie do przeglądania, poprawiania, kasowania danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”)

1.7     Możliwość składania żądania z zakresu informacji o danych lub ich przetwarzania w formie elektronicznej

Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych

1.8     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w formie zaznaczenia

Podczas składania zamówienia klient potwierdza przy pomocy „checkbox” że „przeczytał i akceptuje Regulamin oraz Politykę prywatności”

1.9     Zobowiązanie do zachowania przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz ich należytego zabezpieczenia.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

1.10     Hosting i przesyłanie danych

Usługę hostingu umożliwiającą prezentację strony internetowej wykonuje dla nas podmiot zewnętrzny, w ramach powierzenia przetwarzania danych. Dane zgromadzone w ramach korzystania ze Sklepu są przechowywane na serwerach firmy HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(ul. Warszawska 67, 81-309 Gdynia), które zapewniają bardzo wysokie bezpieczeństwo.

Dane wprowadzone przez Klienta na stronie internetowej Sklepu są chronione poprzez szyfrowanie certyfikatem SSL dostarczanym przez firmę HEKKONET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (j.w.). Szyfrowaniem są objęte wszystkie podstrony Sklepu.

1.11     Realizacja umowy i rejestracja

Gromadzenie i przetwarzanie danych następuje podczas dobrowolnego składania zamówienia lub w procesie rejestracji (zakładania konta klienta). Zbieramy wyłącznie dane niezbędne do realizacji umowy (bądź rozpatrzenia sprawy zwrotu lub reklamacji). Bez ich podania nie można dokończyć składania zamówienia, ich brak uniemożliwi nam jego realizację, stąd pole zgody na przetwarzania danych jest obowiązkowe i wymagane. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych danych korzystamy w celu wykonania umowy. Dane wymagane w procesie rejestracji zostały ograniczone do minimum.

Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że zostanie wyrażona jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie zastrzeżone prawo do dalszego korzystania z danych, o czym – w takiej sytuacji informacja o tym zostaje zawarta w niniejszej Polityce Prywatności. Konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na nasz adres kontaktowy sklep@sklep.sobrima.pl lub skorzystać z odpowiedniej funkcji w koncie klienta.

1.12     Newsletter

Klient ma możliwość subskrypcji newsletteru, informacji handlowych przesyłanych na adres e-mail. Materiały te dotyczą oferty naszego Sklepu i naszej firmy Sobrima.  Zapisanie się do listy mailingowej (subskrypcja newsletter) jest dobrowolne. W każdej chwili Klient ma możliwość rezygnacji z otrzymywania newsletter, wysyłając nam wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się adres e-mail Klienta zostanie usunięty, o ile nie zostanie wyrażona w sposób wyraźny zgoda na dalsze korzystanie z danych w innych celach lub nie zastrzeżemy sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informacja o tym zostaje zawarta w niniejszej Polityce Prywatności.

1.13     Pliki cookies

Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Służy to ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Klienta i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Instrukcje postępowania w celu wyłączenia plików cookies w najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych można znaleźć pod następującymi linkami:

1.14     Analityka internetowa

Niniejsza strona internetowa korzysta w ramach Google Analytics (zobacz niżej) również z tzw. plików cookies DoubleClick, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki w przypadku korzystania z innych stron internetowych. Informacje generowane automatycznie przez cookies, dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej, są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną na niniejszej stronie internetowej anonimizację IP, adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej w obrębie państw członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Anonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Klienta w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby sporządzić raport dotyczący aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym i efektywnym działaniu naszego Sklepu na rynku. Google przekaże powyższe informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli osoby trzecie przetwarzają powyższe dane na zlecenie Google.

Google Double Click stanowi ofertę Google Inc. (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest tutaj (klik). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, KE uznała odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możliwa jest dezaktywacja cookies DoubleClick, w tym celu należy kliknąć w link. Ponadto dodatkowe informacje na temat stosowania cookies i odpowiednich ustawień można znaleźć na stronie Digital Advertising Alliance. Możliwa jest również taka konfiguracja przeglądarki, która pozwoli na otrzymywanie informacji o stosowaniu cookies i decydowanie o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. W przypadku braku akceptacji wykorzystywania plików cookies funkcjonalność naszej strony internetowej może zostać ograniczona.

Google (Universal) Analytics  – Nasza strona internetowa korzysta z Google (Universal) Analytics, narzędzia do analityki internetowej firmy Google Inc. (www.google.com). W ramach analizy i oceny interesów, korzystanie z tego narzędzia służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej oferty. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które umożliwiają analizę korzystania przez Klientów ze strony internetowej (np. pliki cookies). Automatycznie zgromadzone informacje dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej są przekazywane z reguły do serwera Google w USA i tam przechowywane, co wiąże się z konsekwencjami i okolicznościami opisanymi w poprzednim punkcie.

Klient ma możliwość zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobierze i zainstaluje wtyczkę do przeglądarki znajdującą się tutaj (klik).

 1. Wykorzystanie wtyczek społecznościowych

Na naszej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook i Google. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Klienta i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli Klient nie posiada profilu u danego usługodawcy czy nie jest on akurat u niego zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. Jeśli zostanie użyta dana wtyczka, np. poprzez kliknięcie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną, poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty Klienta.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Klienta w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli Klient nie życzy sobie, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musi wylogować z tego serwisu. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla swojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).”

1.15     Możliwości wystawienia opinii

Przypomnienie o możliwości wystawienia opinii wysyłane przez Google lub Ceneo
Jeśli w trakcie lub po złożeniu zamówienia Klient wyraził na to jednoznaczną zgodę, przekażemy jego adres e-mail firmie Google Inc. (www.google.com) lub Ceneo.pl Sp. z o.o. (ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), aby zostało do niego przesłane drogą elektroniczną przypomnienie o możliwości wyrażenia opinii o zakupie dokonanym w naszym Sklepie.

Udzieloną zgodę można odwołać w każdej chwili poprzez wysłanie stosownej wiadomości na nasz adres kontaktowy (sklep@sklep.sobrima.pl) lub bezpośrednio w formie oświadczenia złożonego wobec Google Inc lub Ceneo.pl Sp. z o.o..

1.16     Nasze dane kontaktowe i prawa Klienta

Klient ma prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej swoich danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Klienta, sprostowania, blokowania czy kasowania danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania określonych danych, prosimy o kontakt z administratorem danych.

1.17     Sposoby pozyskiwanie, gromadzenia i zakres oraz czynności przetwarzania

 • Sklep pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.
 • Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Sklepu internetowego.
 • W ramach prowadzonego Sklepu Internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi Użytkownika sklepu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
 • świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu Towaru, tj. przeglądania stron www Sklepu internetowego, obsługi wyszukiwarki Towarów, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
 • wykonania Umowy sprzedaży lub Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 • ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Sklepu internetowego,
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
 • wysyłki Newsletter.
 • Sklep informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego w celu ułatwienia kontaktu, adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Sklep może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 • Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych i wysyłki Towarów) świadczonych przez Sklep oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

1.18     Informacja o prawie klienta do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”

1.19     Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Klient może wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, Klient może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje mu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Klienta z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania jego danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec jego interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta do powyższego celu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@sklep.sobrima.pl.

Menu